Strømforsikring

Betalingsfritak ved sykmelding eller arbeidsledighet
Egenandelsfritak

NorgesEnergi - Opplasting av dokumentasjon 20230216
Side 1
Erklæring
Oversikt
Velg signeringsmetode

Vennligst vent

Side 1
Fyll ut fødselsnummer og skadenummer
Fødselsnummerskadenummer
Fødselsnummer
*
Skadenummer
*
* Skadenummer finner du i e-posten du fikk fra Skadeservice da du leverte søknad omg Betalingsfritak/Egenandelsfritak første gang.
Opplasting av dokumentasjon
Opplasting av dokumentasjon


Hvis du har fått tilbakemelding fra oss om at vi mangler dokumentasjon, eller hvis du skal laste opp dokumentasjon for påfølgende periode i en allerede innvilget skadesak, kan du laste opp dette her.


Filopplasting
*

Velg fil

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.