Strømforsikring

Betalingsfritak ved sykmelding eller arbeidsledighet
Egenandelsfritak

NorgesEnergi - Eksisterende skade
Side 1
Erklæring
Oversikt
Velg signeringsmetode

Vennligst vent

Side 1
Fyll ut fødselsnummeret og skadenummer til den som er sykmeldt/arbeidsledig
Fødselsnummerskadenummer
Fødselsnummer
*
Skadenummer
*
* Skadenummer finner du i e-posten du fikk fra Skadeservice da du leverte søknad om Betalingsfritak første gang.
Bekreftelse på ny periode
Bekreftelser

Dersom du har fått innvilget Betalingsfritak og skal bekrefte at du fortsatt er sykmeldt/arbeidsledig/permittert, kan du gjøre dette her.

For «Fra dato» må du fylle inn første dato for perioden du hittil har fått innvilget Betalingsfritak. I feltet for «Til dato» må du fylle inn hvor lenge du fortsatt er sykmeldt eller sluttdato for perioden du har mottatt dagpenger for. Dersom du ikke har vært sammenhengende sykmeldt eller arbeidsledig i perioden for Betalingsfritak, dvs. at du har vært friskmeldt eller i arbeid mellom foregående og ny periode, må du ta kontakt med Skadeservice v/IMAA – se kontaktinformasjon nederst på siden

 

Jeg bekrefter at jeg er sykmeldt/arbeidsledig/permittert frem til følgende dato:

Fra dato
*
Til dato
*
Vi gjør oppmerksom på at Skadeservice foretar kontroll av bekreftede perioder. Blir ditt skadekrav kontrollert, må du ettersende dokumentasjonen som bekrefter at du har vært sykmeldt/arbeidsledig/permittert i hele perioden du har mottatt erstatningsutbetalinger for, jfr. forsikringsavtalelovens §§ 8-1 of 18-1. Har du gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som har medført at det er utbetalt erstatning du ikke har krav på, kan du miste ethvert erstatningskrav mot selskapet.
ResultatPDF
 

Velg fil

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.