Ofte stilte spørsmål

Forklaringer på noen vanlige ord og begrep

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar om dine rettigheter knyttet til Sparepakken

Generelt om Sparepakken

Betalingsfritak ved sykmelding

Betalingsfritak ved arbeidsledighet/permittering

Egenandelsfritak

Har du tekniske problemer med å søke om erstatning

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.