Ofte stilte spørsmål

Forklaringer på noen vanlige ord og begrep

Generelt om Sparepakken

 • Hva får jeg i erstatning ved sykmelding eller arbeidsledighet/permittering?
 • Hva får jeg i erstatning på Egenandelsfritak?
 • Hva menes med minimumsbeløp ved Betalingsfritak?
 • Er min ektefelle/samboer også forsikret?
 • Både jeg og ektefelle/samboer er sykmeldt/arbeidsledig samtidig. Kan begge få erstatning?
 • Når må jeg melde en skade eller søke om Betalingsfritak/Egenandelsfritak?
 • Hvilke dokumenter må jeg sende til forsikringsselskapet for å få erstatning?
 • Hvis jeg ikke er enig med forsikringsselskapet, kan jeg klage?
 • Hvordan kan jeg ettersende dokumentasjon?
 • Jeg har allerede meldt en skade og er fortsatt sykmeldt/arbeidsledig – hvordan gir jeg beskjed om dette?
 • Hvorfor snakker vi om sykmelding og arbeidsledighet/permittering som en «skade»?
 • Hvor finner jeg vilkårene for forsikringen?
Betalingsfritak ved sykmelding

 • Hvor lenge må jeg ha vært sykmeldt før jeg kan søke om Betalingsfritak?
 • Hva slags dokumentasjon må jeg vedlegge søknaden om Betalingsfritak ved sykdom?
 • Når og hvorfor skal dere vite årsak til sykmeldingen?
 • Kan jeg være sykmeldt for ulike årsaker i samme erstatningsperiode?
 • Kan jeg søke om Betalingsfritak selv om jeg ikke er 100 % sykmeldt?
 • Kan jeg få erstatning for sykdom jeg hadde før jeg tegnet forsikringen?
 • Jeg er sykmeldt og mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) – kan jeg søke om Betalingsfritak?
 • Jeg har fått innvilget Betalingsfritak ved sykdom tidligere og vil søke på nytt. Hvilke regler gjelder?
Betalingsfritak ved arbeidsledighet/permittering

 • Hvor lenge må jeg ha vært arbeidsledig/permittert før jeg kan søke om Betalingsfritak?
 • Får jeg erstatning for arbeidsledighet/permittering som var varslet før jeg tegnet forsikringen?
 • Hva slags dokumentasjon må jeg vedlegge søknaden om Betalingsfritak ved arbeidsledighet/permittering?
 • Er det noen spesielle krav til arbeidsforholdet jeg har vært i for å kunne søke om erstatning?
Egenandelsfritak

 • Får jeg erstatning for skade som oppstod før jeg tegnet forsikringen?
 • Hva slags dokumentasjon må jeg vedlegge søknaden om Egenandelsfritak?
 • Hva menes med «elektrisk fenomenskade»?
Har du tekniske problemer med å søke om erstatning

 • Jeg har problemer med å signere med BankID i skadeportalen
 • Jeg får ikke lastet opp vedlegg

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.