Ofte stilte spørsmål

Forklaringer på noen vanlige ord og begrep

Generelt om Strømforsikring

Betalingsfritak ved sykmelding

Betalingsfritak ved arbeidsledighet/permittering

Egenandelsfritak

Sykehusinnleggelse

Dødsfall

Har du tekniske problemer med å søke om erstatning

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.