Strømforsikring

Betalingsfritak ved sykmelding eller arbeidsledighet
Egenandelsfritak

Hva ønsker du å gjøre?


1 Melde ny skade
  Skal du søke om Betalingsfritak eller Egenandelsfritak velger du dette alternativet
2 Gi ny informasjon på min skadesak
  Har du allerede fått innvilget Betalingsfritak ved sykdom eller arbeidsledighet, og skal bekrefte ytterligere periode, velger du dette alternativet
3 Jeg skal laste opp dokumentasjon til min skadesak
  Har du fått tilbakemelding om at vi mangler dokumentasjon for å kunne vurdere din søknad, benytter du dette alternativet for å laste opp dokumentene som måtte mangleSkadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.